Bài có linh hồn hay cung mệnh không? Có sợ bài giận không? Có … không?

Đây là ý kiến của riêng bạn và mình hoàn toàn tôn trọng điều này. Tuy nhiên, với niềm tin bản thân rằng bài không có linh hồn cũng như cung mệnh, những câu hỏi tương tự và mọi điều liên quan đến tâm linh Guu Tarot Shop xin phép không trả lời.

Bài có linh hồn hay cung mệnh không? Có sợ bài giận không? Có … không?
4.3 (85%) 4 votes

Đánh giá

x