Có cần thiết phái cán lụa hay ép plastic cho bài không?

Bạn có thể làm điều này tùy ý miễn sao bạn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên nếu đã ép plastic rồi thì đừng cố gỡ ra vì lá bài rất dễ bị trầy vi tróc vẩy.

Có cần thiết phái cán lụa hay ép plastic cho bài không?
3.5 (70%) 2 votes

Đánh giá

x